Veteranmarknaden 2016-07-28

Fotograf Egon Isaksson

Fotograf Egon Isaksson

Veteranmarknaden där det är återbruk av överblivna delar mm som kommer till användning igen hos någon som hittar en bra ha del i sin renovering av sitt fordon allt för entusiasten finns där.