Välkommen till Norrlands största och äldsta veteranfordonsklubb

Välkommen till Norrlands största och äldsta veteranfordons-klubb

Vår klubb bildades i juni 1967 då ett antal intresserade träffades och bildade klubben. Det var i första hand personer från Umeå och Skellefteå samt några Luleåbor och någon från Kramfors.

NMH är ansluten till Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) som har 200 medlemsklubbar och som tillsammans representerar 100.000 medlemmar. Genom MHRF kan vi erbjuda våra medlemmar en förmånlig försäkring för våra veteranfordon. Riksförbundet är medlem i den världsomfattande veteranfordonsföreningen FIVA. I EU:s korridorer har FIVA en advokat som bevakar händelserna i Bryssel.
Moderklubbens styrelse