Norrlands motorhistoriker

Högakustensektionen

Styrelse Högakustensektionen

Ordförande Torvald Forsman 070-5221617
Vice Ordf. Hans Jonsson 070-4611461 E-post
Sekreterare Nils Berglund 070-3354601 E-post
Kassör Thord Kristensson 070-5405436 E-post
Ledamot Hans Jonsson 070-4611461 E-post
Ledamot Hans Nyholm 070-3707550 E-post
Suppleant Göran Tengdén 070-6520190 E-post
Suppleant Gunnar Edholm 076-1047168 E-post
Revisor Paul Jonsson 070-2183002 E-post
Revisor Carita Östman 070-3870563 E-post
Valberedning Jan Sundqvist 070-2106100 E-post
Valberedning Mauritz Falk 070-5534183 E-post
Valberedning Paul Jonsson 070-2183002 E-post
Medlemsansvarig Gunnar Edholm 076-1047168 E-post

Evenemang Högakusten

  • Inga evenemang
  • Medlemmar

    Sök

    Sök innehåll på sidan