Umeå huvudsida

NMH är Norrlands största och äldsta klubb Det är inte – som många tror – att det viktigaste är fordonets ålder, utan att fordonet är tekniskt intressant och värt att bevara till kommande generationer.
Klubben ger sina medlemmar råd och tips vid renovering av sina fordon. Ett stort ovärderligt kunnande finns bland klubbens 2650 medlemmar som var och en på sitt håll har samma intresse – att bevara och
restaurera gamla fordon.

Som medlem kan du teckna en förnämlig försäkring, en förmån endast för medlemmar i MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) ansluten klubb.
Norrlands Motorhistoriker har egna sektioner i Umeå, Skellefteå, Lycksele, HögaKusten, Örnsköldsvik och Norrbotten vilka arbetar självständigt med olika aktiviteter, rallyn, garagebesök, resor och marknader.

I Umeå träffas vi första onsdagen i varje månad.

 th (3)