Gog Jul och Gott Nytt År

Med denna bild på bussen en Capitol från 1957 som vi förvaltar. Från höger på bilden sitter Kennet Sandström, Dick Sandberg, Rolf Kemi, Kenneth Sundbom, Kenneth Andersson. Saknas från styrelsen Peter Frankkila och Raymond Engström.
Vi i styrelsen önskar alla medlemmar i Norrbottensektionen en riktigt God Jul och Gott Nytt År

Svar på frågorna Stadsrundan 2015