Studiebesök NMH Lycksele

Jan Lennartsson berättar om verksamheten på Fordonsprogrammet.

Jan Lennartsson berättar om verksamheten på Fordonsprogrammet.

NMH Lycksele besöker fordonsprogrammet på Tannbergsskolan.

NMH Lycksele besöker fordonsprogrammet på Tannbergsskolan.

I slutet av Mars besökte Lycksele-sektionen Lyckseles anrika gymnasieskola

Tannbergs-skolan. Jan Lennartsson, som är klubbens lokala försäkringsombud,

är tillika lärare på Fordonsmekaniker-programmet här. Jan visade oss runt

och berättade om verksamheten. Allt avslutades med Gofika.