Sommarutflykt Onsdag 6 juli

Backar vi bandet till Onsdag 6 juli, då gick utflykten till Fiskevistet i Skeppsmaln.
Femtontalet bilar samlades på Friluftscentralen, lite väl ”magert” tyckte vi som samlades där.
Väl framme i Skeppsmaln visade det sig att många flera var på plats redan, sammantaget 35
bilar.
Mycket ivrigt pratande vid kaffebordet och vid olika grupperingar, Fiskemuseet besöktes av
några intresserade.
Håkan