Skellefteåsektionens utflykt till Hökmark

Gamla lanthandeln i Hökmark avvecklades 1981 men finns bevarad som den såg ut då. Interiör från 1930-talet och en hel del varor finns kvar. Nostalgi för oss som gillar gamla saker. Håller öppet tre dagar per år. Gott fika fanns att köpa och bra väder.