Skellefteåsektionens årsmöte 21/2

Dags igen för vårt årsmöte och avtackning av våra avgående styrelseledamöter
Mats Nilsson och Thomas Holmkvist.
Därefter väntade gofika och förberedelse för lördagens evenemang Silverrundan.