Skellefteåsektionens årsmöte 21/2

Månadsmötet i februari är som alltid årsmöte. Vi blev ca 30 personer. Inga stora förändringar, vi hälsar Thomas Holmqvist välkommen i styrelsen. Mötet avslutades med goda semlor.