Skellefteåsektionens årsmöte 15/2

Månadsmötet i februari är alltid reserverat för årsmötet. Denna gång inga förändringar i styrelsen. Efter mötet lite info om olika saker, bl.a. vad som ska hända kommande säsong.

Efter mötet blev det fika, semlor som sig bör denna tid på året.