Övik sektionens årsmöte 2024

All verksamhet för en förening ska enligt alla bestämmelser bokföras, för det gångna året
likväl som det nya kommande. NMH Ö-viks sektionen inkluderas i bestämmelserna, vi
slipper inte undan. Därför hölls ett årsmöte på Folkets hus Gnistan i Gullänget, söndagen den
18 febr. klockan 15.00 inför 45 medlemmar, damer som herrar. 2023 års verksamhet
behandlades, ekonomi, verksamheten under året samt personval för kommande år 2024.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för skötsel av verksamheten -23.
Val till styrelsen, ordförande för ett år Olle Wahlstedt, ledamöter på två år Einar Härdin,
Dennis Sjölander, Peter Westman samt Lennart Forsberg. Nyval på 1 år Arne Jonsson.
Medlemsansvarig under 1 år Unni Malmén.
Efter mötesförhandlingarnas slut serverade kaffe och en stor bit av smörgåstårtan, samtidigt
som Gunnar Modig berättade och visade bilder på ångbilens historia, ganska intressant.
Mötet avslutades, alla var nöjda och glada.

 

Text och foto: Håkan Nordin