Norrbotten huvudsida

Medlemsantalet i NMH är för närvarande drygt 2650 st varav 800 tillhör Norrbottenssektionen. NMH är den 12:e största föreningen i Motorhistoriska Riksförbundet som har 175 medlemsklubbar och som i sin tur representerar 96.000 medlemmar. Riksförbundet är medlem i den världsomfattande veteranfordonsföreningen FIVA.
I EU:s korridorer har FIVA en advokat som bevakar händelserna i Bryssel. Har du idéer om framtida klubbverksamhet eller vill medverka i någon kommitté,kontakta gärna Styrelsen eller Valberedningen.

Kommande Evenemang finns att läsa under fliken “Kalender.” För att vi bättre ska kunna hjälpa varandra med tips och delar vid renoveringar finns en Matrikel över medlemmar och deras fordon.
Matrikel/Fordonsregister finns för inloggning för alla medlemmar under “Medlemmar”

Postadress/Besöksadress är: Norrlands Motorhistoriker Lindbomsbacken 1  954 33  GAMMELSTAD

 

klubblokal

Klubblokalen Lindbomsbacken 1 Gammelstad