Moderklubbens årsmöte 7 augusti

Några bilder från moderklubbens senarelagda årsmöte. Det skulle egentligen hållas i Kramfors men på grund av det rådande läget blev det en nedskalad version i Skellefteåsektionens klubblokal i Skellefteå.