Marknad i Umeå 12 nov

Umeåsektionen anordnar en köp och sälj marknad i Dragonskolans lokaler,
Dragongatan 1 lördagen den 12 november 2022 kl 10.00 till 13.00. Mer detaljerad upplysning
finns tillgänglig på Umeåsektionens hemsida, läs vidare där.

https://www.nmh.se/events/veteranhobbymarknad-2/

/ Håkan Nordin