Månadsmöte i Skellefteå

En trevlig kväll i klubblokalen. Magnus Nilsson visade bilder och berättade om NKT:s Arizonaresa. Fika såklart och sen en kort information om MHRF-försäkringen.