Krantz Thunderbird-träff i Själevad

15 juli 2009 samlades ett antal Thunderbirdägare i Själevad under lättsamma former för en reportagesvit i Bilsport Classic. Lars-Åke Krantz intervjuade och fotograferade till något som sedan resulterade i tre reportage publicerade i nr 04-2010, nr 10-2010 samt nr 02-2011. Initiativ till denna träff gjordes av Jan Eneroth som ställde sitt garage till förfogande under kvällen. Som avslutning samlades alla för fotografering på Varvsberget (med åskmolnen som en mycket passande bakgrund), och som synes sken solen hela kvällen.

Krantz Thunderbirdträff 090