Högakusten Huvudsida

Norrlandsmotorhistoriker är klubben för alla som gillar gamla fordon. Som medlem i klubben har du många förmåner, billig försäkring, tidningen veteran aktuellt och gratis annonsering på klubbens hemsida, mm. Bli medlem redan idag.

Norrlands Motorhistoriker
Högakustensektionen
c/o Edholm
Rö 136, 870 15 Utansjö