Klubbträff Umeå oktober

Vid klubbträffen i oktober 2023 i Umeå förevisade Jens Sjöström som tidigare arbetat inom polisväsendet vad som menas med polismans tecken och regler, en uppskattad och nyttig redovisning för oss deltagare att repetera de regler som gäller i dagens trafik.