Klubbträff NMH Umeå Maj

Vid klubbträffen i april visade Gunnar Sjöström gamla filmer som SAAB - en film gjord av Sandrews från 1960, Långtradare en dokumentär där förarna endast fick köra 50 km/h och längtade tills det blev tillåtet med 70 km/h vi fick följa en tradare från Stockholm till Luleå med förarbyten. VOLVO Amazon med första chassinumret och en film från Torslandaverken vid Volvos 50 års jubileum. Avslutningsvis informerade styrelsen om sommarens aktiviteter. Vi hoppas på att flera anmäler sig till bussresan ner till Sundsvall för 300 kr ToR den 25/5, sista anmälningsdag är den 12/5. sen anmälan kan göras till Thorbjörn Sandkvist ots@telia.com