Info från NMH´s Fastighetsbolag.

Information från Norrbottens Motorhistorikers Fastighetsbolag.

Det finns 2 st aktieposter kvar att köpa á 1200 kr / st

Kontakta

Thomas Wassermann 070-6291230

Nils Ribman 070-5244090