Hobbyfordonsträffen Skelleftetravet 14 juni 2014

Vi i styrelsen i Skellefteåsektionen vill tacka alla som kom till lördagens Hobbyfordonsträff på Skelleftetravet. Entréavgiften på 50 kr per person beslutade vi att skänka till Barncancerfonden. Det blev 16590 kronor som går till dom! Ett stort tack även till alla som ställde upp och jobbade denna dag, utan er hade det inte gått.