Guldskrinet 3 juli

Vid kvällens träff blev det till slut uppehåll med regnandet och ett 70-tal fordon kunde åka i väg på en cruising. Vi ser nu att en bra lösning finns för uppställning av fordon inför körningar och utrymningsvägar.