Fordonsutställningen i Skellefteå pristagare

Här är alla pristagare från fordonsutställningen 4-5 maj.
Vinnare av publikens röst blev: Bil: Curt Jonsson
MC: P-O Lindberg   Moped: Anders Westerberg