Högakusten sektionen månadsträff

Karta Otillgänglig

Datum/Tid 07/05/2024 Tid: 18:00 - 20:30

Kategorier

Välkommen till en träff i Bollstaskolan "Stenskolan" tisdagen den 7 maj kl. 18.00.

Övrig info är att det är en motorträff vid Gårdnäs skola den 11 maj kl. 10.00 - 16.00.

Slutligen så ska det bli ett rally i Åsmon den 15 juni.

Välkommen!

/Styrelsen