Fordonsträff i Gärdsmark Skellefteå

Karta Otillgänglig

Datum/Tid 15/06/2024 Tid: 11:00 - 14:00

Kategorier

Vi är inbjudna till fordonsträff i Gärdsmarks Byagård lördag 15 juni.
Arrangör är Gärdsmarks Motorintressenter, se nedan: