Bilprovningen avrostning 24-05-23 OBS nytt datum

Karta Otillgänglig

Datum/Tid 23/05/2024 Tid: 17:00 - 19:00

Kategorier

Kom o besikta din veteranbil på Bilprovningen Mjölkudden då får du veta om det är något som du behöver åtgärda in för sommaren

Kostnad 300:- per bil

OBS Anmälan till Dick Sandberg  tel 076-2917552