Bottnia moppers o ÖMCC

Bottnia moppers och ÖMCC i gemensam kortege till torget i Örnsköldsvik, 14 juni 2015