Årsmöte NMH Umeå 7/2-24

Vid årsmötet för NMH Umeå 7/2-24 blev det ingen förändring i styrelsen,  Thorbjörn Sandkvist och Olov Göthesson omvaldes till ordförande och sekreterare.

En viktig punkt på dagordningen var att sektionens reviderade stadgar klubbades igenom, när moderklubben godkänt stadgarna kommer de att publiceras på hemsidan.